Aquateam skaper gode løsninger

Aquateam gjennomfører FoU og rådgivningstjenester innenfor områder som berører ytre miljø. Aquateam har bred kompetanse til å gjennomføre:

 • Risikoanalyser
  • Miljørisiko
  • ROS
  • Luktrisiko
  • Kjemikalier
 • Konsekvensvurderinger
  • KU
  • Spredningsberegninger
 • Prosessforståelse
  • Mikrobiologi
  • VAR
   • Kompostering
   • Driftassistanse
   • Renseanlegg for vann- og avløp
  • Off-shore
   • Produsertvann
   • Reservoarteknologi
   • Injeksjonsvann
   • ++
  • Laboratorietesting
   • Analyser
   • Pilotanlegg / prosessesimulering i laboratorieskala