Aquateam deler sin kompetanse

Aquateam har utviklet ulike kurs som er relatert til vann og vannrensing innen petroleumssektoren og kommunal sektor. Vi har kurs som arrangeres direkte av oss, eller som er en del av kursporteføljen til Norsk Vann. Det er ikke fastsatt bestemt tidspunkt for kursene, men de arrangeres dersom det er interesse. De kan for eksempel arrangeres og tilpasses spesielt for bedrifter. Ta kontakt for mer informasjon. Aquateam har kurs i:

  • Prøvetaking av avløpsvann og slam (regi av Norsk Vann)
  • Kildesporing (Regi av Norsk Vann)
  • Lukthåndtering
  • Drift av biogassanlegg 
  • Drikkevannsbehandling 
  • Legionella
  • Drift og vedlikehold for å kontrollere bakterievekst i produsert vann i oljeinstallasjoner for driftspersonell
  • Oljefeltsmikrobiolog
  • Vannrensing for olje og gassanlegg onshore