Aquateam COWIs laboratorium

Aquateam COWI har drevet laboratorievirksomhet siden tidlig i 1990-årene. Laboratoriet tilbyr tester innenfor økotoksikologi, mikrobiologi og testing av ulike rensemetoder. Laboratoriet er under stadig utvikling mht. nye metoder og ny kunnskap.

     Lab

Vi setter opp testrigger, pilotanlegg og reaktorer, og vi tester prosesser i lab-skala, både innen offshore, landbasert industri og VAR. Til enkeltprosjekter kan det settes opp egne analyser, der det er nødvendig for hurtig og kostnadseffektiv oppfølging.

Aquateam COWI gjør mange oppdrag i felt, og noe av feltutstyret kan i enkelte tilfeller leies ut med eller uten personell.