Nye/endrede krav til vannovervåking for industrien

vann2

Nye krav i Vannforskriften gjør at Miljødirektoratet har varslet nye krav til overvåking for en rekke bedrifter som tidligere ikke har hatt slike krav (brev av 08.04.14). I tillegg vil det bli stilt endrede krav til overvåking for en rekke andre bedrifter. Dette gjøres som et ledd i arbeidet med å oppnå god økologisk tilstand i alle norske vannforekomster (elver, bekker, innsjøer, grunnvann og sjøvann).

Et overvåkingsprogram skal være på plass innen 01.03.2015 og være gjennomført innen 31.12.2015.

Les mer i Vedlagt Temaark