Behandling av organisk avfall i komposteringsanlegg, er det trygt?

Aquateam COWI er engasjert av Avfall Norge for å utvikle en bransjestandard for hygienisk behandling av animalske biprodukter hovedsakelig, kildesortert matavfall. Fullskala testforsøk utføres i disse dager på to utendørs komposteringsanlegg, en i Bodø en i Haugesund. Testforsøket har som mål å identifisere kritiske driftsbetingelser som sikrer forsvarlig hygienisk behandling av animalske biprodukter. Anleggene behandler i all hovedsak matavfall, men i disse testene undersøkes en blanding av matavfall, fisk, fjær, husdyrgjødsel og vominnhold. Resultatene fra forsøkene skal brukes som underlag til søknad om nasjonal metode til Mattilsynet og som underlag for andre søknader der anlegget må legge fram bevis for om hygieniseringen er tilfredsstillende. Grunnen til at disse forsøkene gjennomføres nå, er at fra 1. desember i 2014 vil forskrift om animalske biprodukter gi krav om at det må gjennomføres bevis fra validerte testes ved bruk av spesielle indikatororganismer. Tidligere undersøkelser og normverdier i bransjen kan ikke lenger benyttes, og ny kunnskap må fremskaffes for å kunne fortsatt behandle matavfall i komposteringsanlegg.

 

Plssering av beholder p HIMSmitting av kompost

Generelt går testforsøket ut på å smittet inngående avfall i egne testbeholdere med en indikatororganisme og etterpå analysert eventuell overlevelse etter komposteringen. Vi logger samtidig temperaturen som organismene utsettes for i kompostranken under hele testforsøket. Ved å ta ut prøver ved ulik tid vil vi kunne få svar på tilstrekkelig temperatur og eksponeringstid oppnås i et anlegg slik at dette sikrer hygiene. Aquateam COWI, som de eneste i Norge, har en stamme av Salmonella Senftenberg 775w H₂S negativ, denne ene typen indikatororganisme som er spesifisert i forskrift om animalske biprodukter. Aquateam COWI har fått opplæring i metoden i samarbeid med Universitetet i Hoenheim i Tyskland samt tilgang til bakteriekulturen for å kunne gjennomføre slike undersøkelser i Norge.

Analyse av salmonella
Temperaturen under kompostering blir høy og gjerne mellom 60°-70 °C. Det som er viktig å finne ut er hvor lav temperatur som likevel kan være forsvarlig. Vi plasserer derfor beholdere med smittet materiale på 15 ulike plasser og tar ut prøver i tre ulike perioder under forsøket. Forhåpentligvis vil vi få resultater som identifiserer kritisk temperatur og eksponeringstid og som vil danne grunnlag for at det fortsatt er trygt å kompostering av matavfall Norge. Forsøkene avsluttes i november i år og vi er spent på resultatene